De oudervereniging

De oudervereniging wordt gevormd door alle ouders van de Werenfridus basisschool, die d.m.v. het
aangaan van een schriftelijke overeenkomst, lid zijn geworden.
Zodra uw kind op de school komt, ontvangt u deze overeenkomst met het verzoek om lid te worden. Na
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage bent u lid van de oudervereniging.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 8 ouders die elk een jaargroep vertegenwoordigen (zgn. “groepsouder”).
Een bestuurslid wordt door de leden (alle ouders van de school) gekozen voor een periode van 4 jaar.
Hierna vindt een herverkiezing plaats waarbij eventueel nieuwe kandidaten zich kunnen aanmelden. Het
bestuur komt maandelijks bijeen. Hierbij zit ook een afgevaardigde van het team. Informatie en
contactgegevens van de OV vindt u op de website. Hier kunt u ook zaken als een jaarverslag en een
reglement vinden.

Een aantal bestuurstaken:
● organisatie van schoolactiviteiten (zie hieronder)
● ondersteuning bij de organisatie van o.a. sportdag, schoolfotograaf, afscheid groep 8, projecten
● indien gewenst, hulp bieden bij groepsactiviteiten
● communicatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten/directie
● contact met de medezeggenschapsraad
● opstellen (financieel)jaarverslag

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen. De
vrijwillige bijdrage wordt vastgesteld met instemming van de leden en bij voorkeur voldaan door de
toegestuurde machtiging, die overigens automatisch wordt aangepast bij eventuele verhoging. Vragen
kunnen altijd worden gesteld aan één van de bestuursleden. De OV is via E-mail bereikbaar (zie site).

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Groep 1 : Loes Haakman (2018-2019)
Groep 2 : Valerie Hauwert (2016-2017)
Groep 3 : Stefanie Baas (2017-2018)
Groep 4: Nina Hooiveld (2015-2016)
Groep 5: Ingrid Brandsen (2016-2017)
Groep 6: Miriam Kolken (2018-2019)
Groep 7: Sandra van der Poel (2016-2017)
Groep 8: Judith Bakker (2017-2018)

Dagelijks bestuur:
Ingrid Brandsen (voorzitter)
Nina Hooiveld (secretaris)
Susan Boots (onafhankelijk penningmeester)

Nieuws

 • Werenfridus in de krant 2019-2020

  Werenfridus en corona 3: Meester Frans denkt na over heropening van de ...  Lees verder »

 • 2e cyclus talenten uur

  21 januari / 27 februari In het kader van ons muziekproject was er ...  Lees verder »

 • Sinterklaasfeest 2019

  Vandaag is Sinterklaas op diverse manieren zichtbaar en vooral ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda Werenfridus

  Een vakantiegroet van het team  Mei 29 mei: Vrije middag voor groep 5 ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

Werenfridus

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam