Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag dient hierop binnen drie maanden schriftelijk te reageren.


Artikel 16       Initiatief bevoegdheid medezeggenschapsraad

1. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

2. Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de medezeggenschapsraad.

3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de medezeggenschapsraad.

4. Indien tweederde deel van de leden van de medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking en overleg met elke geleding afzonderlijk.

 
Bron: projectgroep WMS, www.infowms.nl

 terug

Nieuws


  • Groep 3: Excursie Ezeltje Prik Groep 3 t/m 5:  lampionnen ...  Lees verder »

  • Streetwise

    Woensdag 16 mei hebben alle leerlingen van de Werenfridus mogen ...  Lees verder »

  • Excursie Meijers 2.0 groep 1/2

    Naar aanleiding van de Schatkistmethode thema “Eten en ...  Lees verder »

Agenda

  • Agenda Werenfridus

    16 november Nieuwsbrief 4 Extra vrije ochtend voor de leerlingen van ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

Werenfridus

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam