Schoolgids 2019 – 2020

De schoolgids

In deze schoolgids wordt u uitgelegd, hoe het onderwijs op de Werenfridus is georganiseerd, op welke wijze de leerlingen worden begeleid en welke activiteiten de school onderneemt om het voor u en de kinderen zo prettig mogelijk te maken.
Er gebeurt heel veel op de school en uw kind heeft daar direct mee te maken.
In deze schoolgids wordt op een beknopte, maar hopelijk duidelijke manier, verteld:

 • waar de Werenfridus voor staat;

 • waar de keuzes liggen;

 • waaraan het team van de Werenfridus werkt;

 • èn wat het allerbelangrijkste is: hoe het team van de Werenfridus er naar streeft de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Dit wordt op de Werenfridus gedaan vanuit de volgende visie:

Onze visie:

Vanuit een goed pedagogisch klimaat investeert het team van de Werenfridus samen met ouders en leerlingen in gedrag en werkhouding.
Professionele, vriendelijke en open communicatie is daartoe een essentieel hulpmiddel.
Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling waarbij, naast gerichte instructie, het zelfstandig werken,
samenwerken en onderzoekend leren mogelijkheden en middelen zijn om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Met het oog op “blijvend leren” betrekken we onze leerlingen bij het leerproces door hen eigenaarschap te geven.
Het fundament daarbij is een inspirerend en enthousiast team dat onder professionele sturing zichzelf blijft ontwikkelen. Er wordt een doorgaande lijn in het onderwijs, de organisatie en het pedagogisch klimaat gehanteerd.

Het motto hierbij is:

“Werenfridus, waar talent kan groeien”

Wf infoboekje 19-20 versie 02-09-2019.doc

Nieuws

 • Werenfridus in de krant 2019-2020

  Werenfridus en corona 3: Meester Frans denkt na over heropening van de ...  Lees verder »

 • 2e cyclus talenten uur

  21 januari / 27 februari In het kader van ons muziekproject was er ...  Lees verder »

 • Sinterklaasfeest 2019

  Vandaag is Sinterklaas op diverse manieren zichtbaar en vooral ...  Lees verder »

Agenda

 • Agenda Werenfridus

  Een vakantiegroet van het team  Mei 29 mei: Vrije middag voor groep 5 ...  Lees verder »

Werenfridus basisschool

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

tel:0228 58 17 39

Werenfridus

Dorpsstraat 75

1693 AC Wervershoof

© 2016. SKO West-Friesland. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of hergebruikt op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Concept & Realisatie: Eyefun, Amsterdam